ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Στην Ελλάδα η συνεκπαίδευση, όπως αυτή παρουσιάζεται και προτείνεται σε όλα τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα,  των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την ιδέα της συνεκπαίδευσης  αλλά με υποστήριξη και άλλων υπηρεσιών προτάσσοντας φόβους που αφορούν στις ελλείψεις που υπάρχουν στην υποδομή, στο κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα, στην ελλιπή κατάρτιση των ίδιων . Για να γίνει, όμως, μια εγκάρσια και ουσιαστική  αλλαγή στο χώρο της παιδείας θα περάσει ακόμα πολύς καιρός, γι’αυτό  και όπως γίνεται πάντα στα ελληνικά πράγματα ,την διαφορά μπορούν να την κάνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αναζητώντας  τρόπους επιμόρφωσης με στόχο να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση τους ως προς τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ίσως σύντομα φτάσουμε να αλλάξουν τόσο οι πολιτικές όσο και οι διαδικασίες που αφορούν και προάγουν μια επιτυχημένη συνεκπαίδευση που δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι μαθητές συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι περισσότερο ευάλωτοι στον αποκλεισμό.
                                                                  

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου