0 σχόλια


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Όρμος, 24/6/2021

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Αριθ.πρωτ.: 91/Φ25

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ


6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: ΌΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ

Τ.Κ. – Πόλη: 84502 ΆΝΔΡΟΣ – ΚΟΡΘΙ

email: mail@dim-Korth.Kyk.sch.gr

Πληροφορίες: Μ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ

Τηλέφωνο: 2282061281

FAX: 2282061281

Θέμα: « Ευχαριστήρια επιστολή για δωρεά εις μνήμη Ιωάννου Παπασταθόπουλου»

Το εκπαιδευτικό προσωπικό, η Δ/ντρια και οι μαθητές του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Όρμου Κορθίου ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωνσταντίνο. Β. Τζιώτη για την αγορά δύο βιντεοπροβολέων για τις τάξεις. Η δωρεά έγινε στην μνήμη του Ιωάννου Παπασταθόπουλου και παραδόθηκε σε εμάς από τον καθηγητή μαθηματικών κ. Αυγουστή. Β. Τζιώτη, ο οποίος διεκπεραίωσε όλες τις ενέργειες μέχρι οι βιντεοπροβολείς να παραδοθούν στο σχολείο μας. Η δωρεά λύνει μια μεγάλη δυσκολία στην καθημερινή διδακτική πράξη αφού στηρίζει την σύνδεση της διδασκαλίας με τις νέες τεχνολογίες.ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

0 σχόλια

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021


Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα, 13/9/2021 και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός του σχολείου με περιορισμούς και μέτρα που ίσχυαν και το προηγούμενο έτος. Τα παιδιά θα προσέλθουν με βεβαίωση self test, που μόνο για αυτή τη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί έως 24 ώρες πριν, έπειτα θα περιμένουν στις τάξεις τους τον ιερέα, για να κάνει ξεχωριστά σε κάθε τάξη τον αγιασμό. Στο προαύλιο θα υπάρχει αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Με το πέρας του αγιασμού θα δοθούν τα βιβλία, ο κανονισμός του σχολείου και οδηγίες για την τήρηση των μέτρων για την προστασία από τον Covid-19 και τα παιδιά θα αποχωρήσουν.

Καλή σχολική χρονιά!

O Σύλλογος Διδασκόντων. 

0 σχόλια

 

6/Θ ΔΣ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΆΝΔΡΟΥ

Με την  ευκαιρία του νέου σχολικού έτους 2021-22  που ξεκινά σήμερα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και η Δ/ντρια του σχολείου σας καλωσορίζουμε, σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά και στους μαθητές μας αφιερώνουμε τους στίχους από το ποιήμα του Κ.Π.Καβάφη: ¨Σαν βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος….». Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες χρηστικές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου ώστε να μάθουν  οι νέοι γονείς και να θυμηθούν οι παλαιότεροι.

Κανονισμός Σχολείου

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση της Διευθύντριας και του εκπαιδευτικού προσωπικού περνούν ώρες μαθαίνοντας, δημιουργώντας, παίζοντας αλλά συναντούν και δυσκολίες. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα μια σχολική μονάδα χρειάζονται κανόνες που σκοπό έχουν να πραγματοποιηθεί καλύτερα η μάθηση αλλά και η αγωγή. Κοινός στόχος είναι η πρόοδος των παιδιών αλλά και η υιοθέτηση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός μεταξύ μας, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας των άλλων, η περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο κανονισμός που ακολουθεί πρέπει να τον σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας :

Α. Προς τους γονείς

1. Οι γονείς – κηδεμόνες μετά την εγγραφή στο σχολείο επικοινωνούν τακτικά με τους εκπαιδευτικούς και το Διευθυντή, παρακολουθούν το ήθος, τη φοίτηση και την επίδοση του παιδιού.

2. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί είναι ο Γονέας – Κηδεμόνας ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

3. Για συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις πρέπει να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα όπως ορίζει ο νόμος. Επίσης μπορεί να ζητηθεί η έγκριση και για εκδηλώσεις για τις οποίες δεν έχει προβλέψει η νομοθεσία.

4. Ο γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή και για αυτό και δεν πρέπει να απουσιάζει από τις συγκεντρώσεις που ορίζει ο δάσκαλος της τάξης. Επίσης να ενημερώνει και ο ίδιος το σχολείο για θέματα που θα επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού.

5. Οι γονείς πρέπει να διαβάζουν με προσοχή τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου.

6. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να παρέχει συμβουλές σε άλλο παιδί εκτός της οικογένειας του στο χώρο του σχολείου. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνετε το δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια.

8. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στον προαύλιο του σχολείου χωρίς να πάρει άδεια.

9. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή καλό είναι να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου 2282061281 είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνα σας.

Οφείλουμε να παλέψουμε όλοι μέσα σε κλίμα συνεργασίας για το καλό των παιδιών μας.

Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο :

1.       Μία φορά το μήνα  για ενημέρωση ως προς την πρόοδο και τη διαγωγή (όπως θα ορίσει ο δάσκαλος/α κάθε τάξης).

2.       Στο τέλος κάθε τριμήνου για βαθμολογία

3.       Όσες φορές κληθούν εκτάκτως

4.       Στις εκδηλώσεις του σχολείου

5.       Στις συγκεντρώσεις γονέων και Κηδεμόνων

6.       Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους

7.       Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση ο γονέας επικοινωνεί τηλεφωνικά και κανονίζει ραντεβού με τη Διεύθυνση

Κανονισμοί για τη φοίτηση των μαθητών

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέραμε πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση δυσκολεύει την πρόοδο τους. Η φοίτηση σύμφωνα με το νόμο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο εργασίας τους – ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλη σχολική εκδήλωση. Απουσία γίνεται μόνο σε σοβαρό λόγο. Απουσία μετά από ημέρες χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.

Εάν χρειαστεί γονέας για κάποιο λόγο να πάρει το παιδί πριν τη λήξη των μαθημάτων χρειάζεται έγκυρη ενημέρωση στον εκπαιδευτικό και υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Για τη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και σε κάθε αθλητική δραστηριότητα του σχολείου είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας στην Α’ και Δ’ τάξη (ισχύει για τρία έτη).Οι γονείς που οφείλουν ΑΔΥΜ, υποχρεούνται να το προσκομίσουν έως  20 /9 /2017 ώστε να αποφύγουμε τον αποκλεισμό του παιδιού από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Πρόγραμμα σχολείου

Γνωστοποιούν οι δάσκαλοι και Διευθύντρια σε γονείς και μαθητές ότι :

α. Η άφιξη των μαθητών γίνεται από τις 8.00 έως 8.10 από την είσοδο της πλατείας. Η έγκαιρη άφιξη βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης δικαιολογημένης έρχεσαι στο σχολείο κατά τη διάρκεια του 1ου Διαλείμματος όχι στο 1ο διδακτικό δίωρο (εξαιρούνται τα παιδιά που έρχονται με λεωφορείο). Οι γονείς – κηδεμόνες που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι έναρξης των μαθημάτων. Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στην αίθουσα σε ώρα μαθήματος δεν επιτρέπεται.

Οι πόρτες του σχολείου είναι κλειστές κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

β. Το διδακτικό ωράριο είναι το εξής :

8.00’ – 8.10’ Άφιξη μαθητών

8.10’ Έναρξη μαθημάτων

13.15’ Λήξη υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος

13.15’ – 16.00’ Λειτουργία Ολοήμερου

15.00’ Α’ αποχώρηση μαθητών ολοήμερου

16.00’ Λήξη εργασιών ολοήμερου

 

  Κατά την αποχώρηση στις 13.15 μ.μ ο εφημερεύων εκπαιδευτικός ανοίγει την κεντρική πόρτα και οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά από την πόρτα αυλής.

Στο σχολείο παραμένουν έως τις 14.00 μόνο τα παιδιά που μεταφέρονται και τα παιδιά που παρακολουθούν ολοήμερο.

 Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρηση τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

 Για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα οι γονείς θα ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση.

 Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα τρώνε από τις 13.20-14.00. Συνεπώς το φαγητό τους πρέπει να το έχουν από το πρωί μαζί τους για να μην δημιουργείται αναστάτωση. Καλό είναι το φαγητό να είναι σπιτικό για το μεσημέρι (όπως και το δεκατιανό) και να αποφεύγονται έτοιμα φαγητά.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις – γιορτές

 Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Τις ημέρες των εορτών δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

 Εξωσχολικά υλικά

 Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο.

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα ή κινητά τηλέφωνα. Όσο αφορά τα κινητά τηλέφωνα με βάση τη νομοθεσία του υπουργείου δεν επιτρέπονται στους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.

 Η στενή και ειλικρινής συνεργασία σας  θα δομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων μας γεγονός που προάγει θετικά τον κοινό μας σκοπό που δεν είναι άλλος από το καλό των παιδιών!

Συμπεριφορά μαθητών

 Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη, συνωστισμό.

1.       Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.

2.       Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσες που ορίζουν οι εφημερεύοντες.

3.       Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος των μαθητή από το Σχολείο χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.

4.       Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να διακρίνονται για την ευπρεπή και καθαρή τους εμφάνιση.

5.       Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι βίαιη.

6.       Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

7.       Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι, δεν συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.

8.       Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει το χώρο στον οποίο εργαζόμαστε όλοι μαζί για το σκοπό της μάθησης και της καλής συμπεριφοράς.

 Προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη.

 Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κανονισμοί σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη. Κάθε σχολείο, επομένως, πρέπει να μεθοδεύσει και να οργανώσει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας των εκπαιδευτικών του.

4. Οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου πρέπει να επιδιώκουν την κατακόρυφη συνεργασία και να εξετάζουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων ενός κλάδου μέσα στο σχολείο. Κάθε μάθημα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες που απαιτούν επιμέρους αντιμετώπιση. Η ομάδα των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου μέσα σε κάθε σχολείο πρέπει να αποκτήσει οργανωτική υπόσταση και να αναλάβει ομαδικά την ευθύνη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου. Το οργανωτικό σχήμα καλό θα ήταν να αποφασιστεί από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ύστερα από εισήγηση των άμεσα ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

5. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.

6. Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους. Δε νοούνται επίσης αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία, η οποία είναι κοινή συνισταμένη όλων των μαθημάτων.

7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.

8. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές, ιδίως των μικρότερων ηλικιών, αλλά και για τους πολίτες των μικρότερων κοινωνιών. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.

9. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.

10. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι' αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.

11. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.

12. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

13. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, η οποία σημαίνει:

(α). Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη για το μαθητή.

(β). Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.

(γ). Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.

(δ). Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

(ε). Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

14. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών - μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:

(α). Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.

(β). Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.

(γ). Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.

(δ). Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.

16. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.

17. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

18. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

19. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας.

 

0 σχόλια

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΠΑΙΘ :

- Από 8/9/2021-19/9/2021 οι γονείς μπορούν να παραλάβουν από τα φαρμακεία αυτοδιαγνωστικά τεστ για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας του σχολείου.

-Όλοι οι μαθητές θα υποβάλλονται σε δύο αυτοδιαγνωστικά τε 2 φορές την εβδομάδα (24 ωρών πριν), τα οποία θα επιδεικνύουν στο σχολείο με την είσοδό τους κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

-Οι μαθητές θα προσέρχονται με μάσκα στο σχολείο, την οποία θα φορούν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Η μάσκα θα αφαιρείται μόνο την ώρα του φαγητού και της γυμναστικής.

-Οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν πριν το σχολείο το παιδί για τυχόν συμπτώματα συμβατά με την Govid-19, ώστε να αποφεύγουν να στέλνουν τα παιδιά όταν έχουν συμπτώματα. Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας στο σχολείο, οι γονείς ειδοποιούνται να παραλάβουν τον /ην μαθητή/τρια άμεσα από το σχολείο.

- Σε περίπτωση νόσησης ακολουθούνται τα πρωτόκολλα που μας έχουν σταλεί και που θα σας δοθούν σε έντυπη μορφή.

ΦΕΚ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις από 2  Σεπτεμβρίου 2021 Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 στις σχολικές μονάδες της Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού  COVID-19:  α) Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα και οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα  λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.  

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον  εμβολιασμό τους έναντι COVID-19, καθώς και όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με δαπάνη τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου, rapid test) δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευσɼ τους στη σχολική μονάδα και προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος (rapid test) διενεργείται έως και είκοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

γ) 1) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:

– Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας.

– Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

– Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/τηνμαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

– Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

– Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

– Ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19,  πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,  ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.  

Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19  και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον οποίο –ως εκ τούτου–συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3)  εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.  

2) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π ή μέλος του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από τον χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους και υποβάλλεται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.  

3) Γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της  σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου:  

Επικοινωνεί:

Α) με τις οικογένειες τωνπαιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής/τρια, Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.2. Αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί,

Β) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

 Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικας/η μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

Για την επάνοδο στη σχολική μονάδα των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο ο/η μαθητής/τρια να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, ήτοι παρέλευση δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, πάροδος τριών (3) εικοσιτετραώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή.

ε) Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:

1) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν.


2) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε  διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ.  φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.  

3) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.  

4) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση μικρότερη του ενάμιση (1,5)  μέτρου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)  λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ μέρους και των δύο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου,  περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.  

5) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.  

6) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο  μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.  

7) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.  

στ) Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό «στενής επαφής»  επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19  του σχολείου πρέπει:  

1) Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και να μην τεθούν σε κατ΄ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση:  

Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην περίπτωση των μελών του προσωπικού) σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test),  που παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.  

Ειδικότερα:   Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1),  καθώς και την ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid tests. Τις ημέρες τρίτη (3) και πέμπτη (5), οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού προσωπικού υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο.  

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου προσκομίζονται κάθε φορά και καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19  της σχολικής μονάδας, ο οποίος τα καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης.

Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών,  εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στη διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν [δύο (2)  αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και δύο (2) εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη του προσωπικού].  

2) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self  test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1) και την ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου.  

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test),  αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID 19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).  

3) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που:  ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ.  φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες ήμετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν στη διπλανή θέση του ίδιουθρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο [εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου], σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες μηδέν (0) έως πρώτη (1) και έβδομη (7), από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία αυτή (της αυξημένης εγγύτητας με το επιβεβαιωμένο κρούσμα), δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 1.

ζ) Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός διαστήματοςδεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων συστήνεται η συνέχιση των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης, η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το από 2.9.2021 πρακτικό της 235ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.