ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


Είναι, σήμερα αποδεδειγμένο, πως οι ΤΠΕ αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο που στηρίζει και ανοίγει νέα «παράθυρα» στις διδακτικές μεθόδους και στη διδασκαλία. Υπάρχουν, βέβαια, γνωστικά αντικείμενα που η αμεσότητα και η δημιουργικότητα του δασκάλου είναι αναντικατάστατη.
Γενικότερα , η διδακτική πράξη είναι μια ζωντανή διαδικασία, η οποία επιβάλλει, κυρίως στις μέρες μας, τη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων αλλά και βιωματικών τρόπων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή αλλά και η εξοικείωση του με όλα τα σύγχρονα μέσα που βοηθούν την άρτια ,στο μέλλον, κατάρτισή του Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο σ’αυτή την κατεύθυνση αλλά υπάρχουν και κάποιοι παράμετροι που όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν υπ’όψη τους όταν τις χρησιμοποιούν.
Έρευνες έχουν αποδείξει πως η εμπέδωση της διδακτέας ύλης επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά μέσα από το έντυπο βιβλίο παρά από το ηλεκτρονικό. Η γραπτή επίσης, άσκηση είναι καλύτερα να γίνει στο τετράδιο παρά στον Η/Υ. Από την άλλη υπάρχουν και αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες , όπως η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της δομής του αναλυτικού προγράμματος, η ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών, των διαδραστικών  πινάκων κτλ καθώς και ο ανεπαρκής εξοπλισμός με ηλεκτρονικά μέσα και υλικά των σχολείων που πολλές φορές δεν επιτρέπουν την ενασχόληση μ’αυτά στην καθημερινή σχολική πρακτική.
Κατανοούμε , λοιπόν από τα παραπάνω πως η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε μια πιο μόνιμη βάση π.χ στο πανεπιστήμιο, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των μεθόδων του αναλυτικού προγράμματος, ο κατάλληλος εξοπλισμός και η τεχνική του υποστήριξη, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πιο ουσιαστική και αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στην σχολική πράξη.


                                            

                                           Η Δ/ΝΤΡΙΑ


                                            ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου