ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

   
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                       Όρμος, 7/12/2015
                                            -----
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                        ΑΡΘ. ΠΡΩΤ:149/Φ25
                              Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       

   6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ                                          ΠΡΟΣ
    Ταχ. Δ/νση:       ΌΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΥΡΙΟΥ        
                                                                                                              
    Τ.Κ. – Πόλη:    84502 ΆΝΔΡΟΣ – ΚΟΡΘΙ                                          
    email:            mail@dim-Korth.Kyk.sch.gr                                     Υπόψη: (κ. Καστραντά Κων/νου )                  
    Πληροφορίες:  Μ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ                                                                             
   Τηλέφωνο:        2282061281

Ευχαριστήρια Επιστολή

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των Δημοτικών σχολείων του νησιού, ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές και ιδιαίτερα η Διευθύντρια του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κορθίου, εκφράζουμε θερμά ευχαριστώ στον Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Γαυρίου κ. Καστραντά Κωνσταντίνο για την άμεση ανταπόκριση και προσφορά από αποθεματικό του σχολείου του 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους οποίους είχαμε άμεση ανάγκη.


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                                            Η Δ/ΝΤΡΙΑ

                                                                                        ΚΑΠΕΡΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου