ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ!


           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                       Όρμος,19/6/2014
                                             -----
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                        
                              Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
     Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       

   6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΌΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ                                            ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση:           ΌΡΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ                                           
Τ.Κ. – Πόλη:        84502 ΆΝΔΡΟΣ – ΚΟΡΘΙ                                                           
email:                    mail@dim-Korth.Kyk.sch.gr                                            
Πληροφορίες:      Μ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ                                                            
Τηλέφωνο:           2282061281                                                                                       
FAX:                      2282061281                                            Θέμα: «Κτιριακά προβλήματα του 6/θ ΔΣ Όρμου Κορθίου»


Σας γνωστοποιούμε τις άμεσες κτιριακές ανάγκες του σχολείου μας κατόπιν και του σχολικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό, την Τρίτη 4-2-2014.
1)Άμεση ανάγκη για επισκευή της εξωτερικής αλλά και σε πολλές τάξεις εσωτερικής τοιχοποιίας-επιχρίσματα .
2) Ελαιοχρωματισμός όλων των τάξεων και του περιβάλλοντος χώρου.
Σημειώνουμε εδώ πως τέτοιου είδους γενικευμένες επεμβάσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
3) Αποκατάσταση των κουφωμάτων του σχολείου των οποίων η κακή κατασκευή δημιουργεί υγρασίες και απώλεια θέρμανσης.
4) Χωρισμός μιας αίθουσας με  σκοπό τη δημιουργία μιας επιπλέον αίθουσας ως εργαστηρίου πληροφορικής, αφού η υπάρχουσα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του τμήματος ένταξης.
5) Διάνοιξη πόρτας στην μια αίθουσα του δεύτερου κτιρίου, από την εξωτερική πλευρά της ώστε να λυθεί το πρόβλημα της εισόδου και εξόδου των μαθητών της μιας τάξης μέσα από την άλλη. Πρόβλημα το οποίο δημιουργεί όχι  μόνο λειτουργικές δυσκολίες αλλά και ζήτημα ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.
6) Αυτονόμηση της ηλεκτρολογικής παροχής του σχολείου από την ηλεκτροδότηση χώρων που δεν ανήκουν σε αυτό για λόγους ασφαλείας.
7) Δημιουργία τουλάχιστον στεγάστρου στον αύλειο χώρο με σκοπό να μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές αλλά και για άλλες εκδηλώσεις.
8) Επικάλυψη του γηπέδου της αυλής με υλικό που θα είναι κατάλληλο για τις αθλητικές δραστηριότητες αλλά και για το διάλλειμα, επειδή το τσιμέντο που υπάρχει σήμερα είναι αιτία πολλών ατυχημάτων.
9) Τακτοποίηση πολλών καλωδίων που «αιωρούνται» στην αυλή.
10) Απομάκρυνση  από ένα πρεβάζι του φοίνικα λόγω επικινδυνότητας.
11) Αντικατάσταση στα δύο κτίρια των γυάλινων τζαμιών με πλαστικά για την ασφάλεια των μαθητών.
12) Επισκευές στο υπάρχοντα ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου
13) Επισκευή των ηχείων και ενός βιντεοπροβολέα
14) Προμήθεια τουλάχιστον τριών καινούριων ηλεκτρονικών υπολογιστών
15) Προμήθεια λογισμικού υλικού για διαδραστικό πίνακα.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος θα διενεργήσει μια μελέτη τουλάχιστον για όσα από τα παραπάνω προβλήματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης γιατί σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών.
Παρακαλούμε να εξεταστεί η έκθεση από τη Π/θμια Σχολική Επιτροπή Άνδρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση της επιτροπής.                                                                                                            Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου